Dzisiaj jest: 13 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław
en fr de pl pt ru es

s§ 1

Definicje

Portal – oznacza portal informacyjny Sołectwa Ostrowo gm. Strzelno dostępny pod adresem  https://www.ostrowomog.pl.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Sołectwo – oznacza Sołectwo Ostrowo gm. Strzelno.

§ 2

Postanowienia i warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu ostrowomog.pl, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania.
 2. Za korzystanie z  Portalu ostrowomog.pl nie są pobierane opłaty .
 3. Portal ostrowomog.pl ma charakter  informacyjno-ogłoszeniowy Sołectwa adresowany do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funkcjonowania Sołectwa i jego organów Statutowych.
 4. Na Portalu ostrowomog.pl mogą być publikowane informacje i dane wykraczające poza zakres funkcjonowania Sołectwa, w tym dotyczące funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, Administracji Rządowej oraz Kościołów i Związków Wyznaniowych.
 5. Portal ostrowomog.pl dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 6. W celu właściwego korzystania z Portalu ostrowomog.pl Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: odpowiedni sprzęt komputerowy, łącze internetowe, przeglądarkę internetową oraz  inne niezbędne oprogramowanie.
 7. Portal ostrowomog.pl informuje, że  do osiągnięcia  pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 8. Informacje publikowane na Portalu pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, wiarygodnych i sprawdzonych.
 9. Korzystanie z Portalu ostrowomog.pl oznacza akceptację przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 10. Portal nie grodzi i nie przetwarza danych osobowych, osób korzytających z niego.

§ 3

Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Portal ostrowomog.pl nie odpowiada  za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych i prawnych.
 2. Użytkownicy ostrowomog.pl zamieszczający wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Portal ostrowomog.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu ostrowomog.pl w sposób sprzeczny z zapisami tego regulaminu oraz przepisami prawa.
 4. Portal ostrowomog.pl zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez Właścicieli domen i stron internatowych, do których odsyłają  linki zamieszczane artykułach publikowanych na Portalu ostrowomog.pl. Portal ostrowomog.pl zastrzega sobie prawo do usuwania  linków bez poinformowania o tym fakcie użytkownika, który zapisu dokonał.
 5. Publikowanie na Portalu ostrowomog.pl i zamieszanie w bazach danych treści ogłoszeń i komentarzy, niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów, jest niedozwolone. Portal ostrowomog.pl zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał.
 6. Portal ostrowomog.pl za niedopuszczalne  uznaje dostarczanie i przekazywania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa innych osób. 

 

 § 4

Postanowienia końcowe

 1. Portal ostrowomog.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Portal ostrowomog.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja Portalu ostrowomog.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Portalu ostrowomog.pl.