Dzisiaj jest: 13 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław
en fr de pl pt ru es

W zebraniu uczestniczyło 36 osób. fot. Marek MatusiakW dniu 22 września odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na przyszły rok. Zebranie zaplanowano na godzinę 18:30, jednakże ze względu na brak wymaganej frekwencji rozpoczęło się ono pół godziny później. Porządek zebrania zawarty został w ośmiu punktach: 1. Otwarcie i powitanie uczestników zebrania. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. 3. Wybór sekretarza zebrania.

Świetlica wiejska przy do Strażaka w Ostrowie jest miejscem, w którym odbywają się najważniejsze uroczystości i wydarzenia w naszej miejscowości. Nie może zatem dziwić, że każdego roku Rada Sołecka przekazuje fundusze na jej utrzymanie i doposażenie. Nie inaczej będzie w 2014 roku. fot. Marek MatusiakMieszkańcy Sołectwa Ostrowo przyjęli podczas zebrania wiejskiego propozycję podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2014 przedłożoną przez Radę Sołecką. Rozdysponowano w sumie kwotę w wysokości 18 735,38 zł.

Zebranie wiejskie odbyło się 12 września 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka. Uczestniczyła w nim grupa 20 mieszkańców sołectwa, Członkowie Rady Soleckiej oraz Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak.

Podczas zebrania Sołtys Józefe Gacek złożył sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w 2013 roku. Sprawozdań wysłuchali również: Przewodnicząccy Rady Miejskiej Piotr Pieszak, Burmistrz Ewaryst Matczak oraz Marcin Jasiński. fot. Marek MatusiakRada sołecka w roku 2012 spotkała się na 5 zebraniach, część z nich odbyła się wspólnie z Zarządem OSP w Ostrowie. W ich trakcie poruszano sprawy bieżące sołectwa, sprawy dotyczące organizacji imprez i zadań na rzecz mieszkańców sołectwa jak również kwestie wystąpień do Urzędu Miejskiego oraz innych instytucji.

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Rady Sołeckiej i Sołtysa w 2012 roku odbyło się 28 stycznia. Ze względów regulaminowych rozpoczęło się ono w drugim terminie, tj. o godzinie o 18.30. Do świetlicy wiejskiej przy Domu Strażaka przybyło 30 mieszkańców sołectwa.

Sołtys Ostrowa w obecności władz gminnych i powiatowych, przedstawił mieszkańcom Sołectwa Ostrowo sprawozdanie z działalności w 2011 roku. fot. Marek MatusiakPoniżej zamieszczamy całość sprawozdania z działności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2011 roku. Informacja była przedstawiona przez Sołtysa Ostrowa Józefa Gacka podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 31 sierpnia 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej przy domu Strażaka. Sprawozdanie zostało przyjęte przez mieszkańców naszego Sołectwa obecnych na zebraniu.

Rada Sołecka w roku 2011 odbyła 6 zebrań, część z nich odbyła się wspólnie z Zarządem OSP w Ostrowie, na których były omawiane sprawy bieżące sołectwa, sprawy dotyczące organizacji imprez dla mieszkańców sołectwa jak również wystąpień do Urzędu Miejskiego względnie do innych instytucji a dotyczących spraw sołectwa.

{jcomments on}Na spotkanie z mieszkańcami Sołęctwa Ostrowa przybyli (od lewej): Radny Powiatowy Przemysłąw Zowczak, Sołtys Józef Gacek, Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak i Stanisław Gładyszewski. fot. Marek Matusiak.Sołtys złożył sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej za 2011 rok. Jednak głównym tematem obrad było rozdysponowanie środków pochodzących z funduszu sołeckiego na 2013 rok. Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o podziale 17 067, 31 zł zgodnie z projektem przedłożonym przez Radę Sołecką.

W piątek, 31 sierpnia 2012 roku w Świetlicy Wiejskiej przy domu Strażaka zebrali się mieszkańcy Ostrowa, aby podczas zebrania wiejskiego zapoznać się ze sprawozdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności w 2011 roku. Na spotkanie z mieszkańcami przybyli: Burmistrz Ewaryst Matczak, Radny Powiatowy Przemysław Zowczak oraz pracownik Urzędu Miasta w Strzelnie Stanisław Gładyszewski, który został wybrany na sekretarza zebrania.