Mieszkańcy Sołectwa Ostrowo w głosowaniu zdecydowali o podziale środków z Funduszu Sołeckiego na 2013 rok. fot. Marek MatusiakRada Sołecka w 2013 roku wydatkuje 17 067,31 zł z Funduszu Sołeckiego. Projekt budżetu został przedstawiony mieszkańcom Sołectwa Ostrowo i przyjęty przez nich w głosowaniu. To z kolei dało zielone światło do jego realizacji. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się pieniądze na imprezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne.

Zadanie 1. Kwota- 5 167,31 zł. Organizacja cyklu imprez społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, które w okresie ferii zimowych i letnich pozostały w domu- to tylko część zaplanowanych przez Radę Sołecką zadań do realizacji w 2013 roku. Najważniejsze imprezy skąłdające się na zadanie:

Kujawy Zimą, Powitanie Lata, Wakacje na Wsi- są to imprezy, którą organizujemy cyklicznie, co roku w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży. Chcemy w ten sposób zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży, które pozostały w domu w tym okresie. W trakcie tych imprez mamy zamiar wspólnie z ich rodzicami organizować wiele konkursów, zabaw i zawodów sportowych. Planujemy również dla dzieci w trakcie wakacji zorganizować wyjazdy celem poznawania Kujaw- miejsc ciekawych pod względem historycznym jak również współczesnym. Chcemy, aby młodzi mieszkańcy sołectwa uczyli się tym samym historii i osiągnięć dnia dzisiejszego. Poprzez te działania następuje także integracja wśród mieszkańców naszego sołectwa. Kwota- 5 167,31 zł.

Spotkanie Pokoleń- Jest to impreza, którą organizujemy również od kilkunastu lat. Spotykają się na niej mieszkanki sołectwa, młode i te najstarsze, jak również przedstawiciele organizacji społecznych działających w Ostrowie. Jest to impreza integrująca społeczność wiejską połączona z ,,Dniem Kobiet”.

Zadanie 2. Kwota- 500,00 zł.

Zakup środków na dokończenie i utrzymanie boiska do piłki nożnej- w tym roku chcemy ukończyć wykonanie płyty boiska. Będzie także konieczność utrzymania płyty boiska poprzez nawożenie, koszenie, zwalczanie chwastów, jak również zagospodarowanie wokół płyty boiska.  

Zadanie 3. Kwota- 200,00 zł.

Opłacenie strony internetowej Sołectwa Ostrowo- Strona internetowa działa już drugi rok i jest opłacana ze środków prywatnych. Strona ta promuje sołectwo Ostrowo, jak również Gminę Strzelno i ułatwia kontakt wśród mieszkańców sołectwa /koszty związane z wykupieniem miejsca na serwerze oraz opłata za domenę ostrowomog.pl/.

Zadanie 4. Kwota-200,00 zł.

Naprawa trzech tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa- tablice te były wykonane ze środków sołeckich przed kilkoma laty i zachodzi konieczność wymiany płyt, natomiast konstrukcja pozostanie nadal ta sama. Tablice te są konieczne ze względu na komunikowanie się poprzez wywieszanie swych ogłoszeń przez różne instytucje z mieszkańcami sołectwa, jak również wywieszanie ogłoszeń przez samych mieszkańców.

Zadanie 5. Kwota- 11 000,00 zł.

Remont Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka w Ostrowie- Świetlica Wiejska jest miejscem, gdzie odbywają się wszystkie imprezy organizowane przez Radę Sołecką, jednostkę OSP, wszystkie spotkania i zebrania organizacji społecznych działających na terenie sołectwa. Służy ona mieszkańcom sołectwa i z poza sołectwa do organizacji imprez rodzinnych, styp itp. Jest to miejsce, gdzie następuje integracja mieszkańców sołectwa. Trudno dziś wyobrazić sobie brak takiego pomieszczenia w Ostrowie. Rada Sołecka wspólnie z Jednostką OSP i przy pomocy Urzędu Miejskiego stara się co roku wykonać jakiś remont, aby nie dopuścić do tego, żeby nie mogła ona normalnie funkcjonować. W roku przyszłym chcemy wyremontować pomieszczenie sali poprzez wymianę sufitu i ocieplenie wełną mineralną również nad kuchnią i magazynkiem. Konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy, położenie gładzi szpachlowej na ścianach, cyklinowanie i lakierowanie podłogi.

Przyznanie środków na te zadania przyczyni się do rozwoju społeczno-kulturalnego i integracyjnego Sołectwa Ostrowo.

Józef Gacek

Tabelaryczne zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2013 roku w formacie pdf. Przeczytaj:  Fundusz Sołecki na 2013 rok.