Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli projekt podziału funduszu sołeckiego na 2018 rok. fot. Marek MatusiakMieszkańcy Sołectwa Ostrowa podczas zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, rozdysponowali kwotę 27 482,74 zł na realizację 5 zadań i dodatkową pomoc finasową dla poszkodowanych w tegorocznych nawałnicach. Zebranie odbyło się 21 września 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie, w którym uczestniczyło 12 osób.

Na zdjęciu Sołtys Ostrowa, Józef Gacek podczas jednego z wcześniejszych zebrań wiejskich. Obok niego Radny Powiatowy Przemysław Zowczak. fot. Marek MatusiakMieszkańcy Sołectwa Ostrowa podczas zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok, rozdysponowali kwotę 20 139, 84 zł na realizację 5 zadań.

Zebranie zaplanowano na 24 września 2014 roku na godz.19:00w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie. Jednak ze względu na brak wymaganej frekwencji, rozpoczęło się ono z półgodzinnym przesunięciem, o godzinie 19:30.

Mieszkańcy Sołectwa Ostrowo w głosowaniu zdecydowali o podziale środków z Funduszu Sołeckiego na 2013 rok. fot. Marek MatusiakRada Sołecka w 2013 roku wydatkuje 17 067,31 zł z Funduszu Sołeckiego. Projekt budżetu został przedstawiony mieszkańcom Sołectwa Ostrowo i przyjęty przez nich w głosowaniu. To z kolei dało zielone światło do jego realizacji. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się pieniądze na imprezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne.

Zadanie 1. Kwota- 5 167,31 zł. Organizacja cyklu imprez społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, które w okresie ferii zimowych i letnich pozostały w domu- to tylko część zaplanowanych przez Radę Sołecką zadań do realizacji w 2013 roku. Najważniejsze imprezy skąłdające się na zadanie:

Plac zabaw powstanie na terenie przy Domu Strażaka. fot. arch. Sołectwa OstrowoMieszkańcy Ostrowa rozdysponowali podczas zebrania wiejskiego kwotę ponad 17.000 zł z Funduszu Sołeckiego na zadania, które będą realizowane w 2012 roku. Najwięcej, bo aż 5.000,00 zł, zarezerwowano na wyposażenie placu zabaw dla dzieci, który będzie znajdował się przy Domu Strażaka.

We wtorek, 20 września w świetlicy wiejskiej przy Domu Strażaka odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy Ostrowa przyjęli plan wydatków na rok 2012.

W trakcie zebrania sołtys Ostrowa Józef Gacek przedstawił propozycję podziału środków w wysokości 17.002,00 zł. zaplanowanych w Funduszu Sołeckim na 2012 rok. Jednocześnie odczytał uzasadnienie do poszczególnych zadań.

Każda złotówka z Funduszu Sołeckiego została razdysponowanaPoniżej przedstawiamy plan wydatków Sołectwa Ostrowo na rok 2011. Poniżej wyszczególnione zadania zostały przedstawione mieszkańcom sołectwa podczas zebrania wiejskiego i na podstawie ich zgody, wyrażonej w głosowaniu, przyjęte do realizacji.