Zdjęcie ze strony www.rynek-rolny.plPszczelarze z gminy Strzelno za pośrednictwem Straży Miejskiej w Strzelnie apelują do rolników o przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia oprysków. Pzrypominamy, że na skutek zabiegów prowadzonych podczas trwania oblotu pszczół, pożyteczne owady masowo giną.

Wykonując zabieg ochrony roślin koniecznie trzeba pamiętać o bezpieczeństwie pszczół i dlatego przystępując do oprysku trzeba zwrócić uwagę na sąsiedztwo pól. Jeśli w pobliży są plantacje z kwitnącym rzepakiem oznacza to, że opryskiwane np. zboże może być na drodze przelotu pszczół. Nawet, jeśli w etykiecie widnieje zapis, że stosowany preparat nie jest trujący dla pszczół, stanowi pośrednie zagrożenie. Przeprowadzony oprysk preparatem nieszkodliwym dla pszczół oczywiście ich nie zatruje, ale nie zostaną wpuszczone do ula. Otrzymują one bowiem inny, obcy zapach, który jest sygnałem zagrożenia. Takie owady zostają rozpoznane jako obce i są zabijane przez pszcczoły ze swojego ula.

Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy zabieg oprysku trzeba wykonać wieczorem, po oblocie pszczół. Godziny wczesnoporanne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku. Przy obecnych ciepłych warunkach pogodowych pszczoły zaczynają oblot od około godziny 6:00 rano, dlatego najlepiej oprysk przeprowadzać wieczorem.

Hodowcy pszczół apelują do rolników, aby się opamiętali i przestali zatruwać pożyteczne owady. Niech nie pryskają pól w porze lotów pszczół, bo przecież sami sobie szkodzą - zgłaszają pszczelarze, przypominając, że bez zapylaczy nie ma plonu.

Straż Miejska w Strzelnie reaguje i przyjmuje zgłoszenia, wykonując kontrolę osoby, sprzętu i okoliczności przeprowadzenia zabiegu rolniczego, informując o powyższym fakcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Oddział w Inowrocławiu. Przypominamy również, że otrucie co dalej skutkuje niszczeniem populacji pszczoły w pasiece jest czynem zabronionym określonym w kodeksie karnym, zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Telefony alarmowe:

  • 52 357 26 47 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Bydgoszczy Oddziałw Inowrocławiu
  • 52 318 22 26 lub 508 147 100 Straż Miejska w Strzelnie
  • 997 lub 112 Policja

Opracowano na podstawie apelu Straży Miejskiej w Strzelnie.