Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów imprezy pn. Pożegnanie roku szkolnego- powitanie lata. fot. Marek MatusiakDo Domu Strażaka przybyło około 40-50 młodych mieszkańców naszego sołectwa, aby wziąć udział w imprezie pn. Zakończenie roku szkolnego- Powitanie lata. Dzieciom towarzyszyli rodzice  i dziadkowie. Organizatorzy tj. Rada Sołecka oraz Zarząd OSP Ostrowo zadbali, aby dzieciom nie zabrakło atrakcji.

Wspólna zabawa rozpoczęła się o godzinie 14.00 w niedzielę, 7 lipca 2013 roku od powitania przez Sołtysa Józefa Gacka wszystkich przybyłych, szczególnie zaś najmłodszych mieszkańców naszego Sołectwa.

W chwilę później rozpoczęła się wspólna zabawa.

Małgorzata Borowska udziela instruktażu przed kolejną konkurencją. Z tyłu Agnieszka Szparagowska. fot. Marek MatusiakProwadzeniem zabaw i konkursów zajęła się Małgorzata Borowska, którą wspierały Agnieszka Szparagowska, Magdalena Dunaj i Ewa Matusiak. Panie opracowały również  program festynu, który z powodzeniem wcieliły w życie, ku radości dzieci.

Na zdjęciu Danuta Sucholas podczas malowania twarzy jednej z uczestniczek zabawy . fot. Marek MatusiakNa festynie była także Danuta Sucholas - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Bielsku, która malowała dzieciom twarze. Z kolei Kamila Wojciechowska, Bogusława Wojciechowska i Beata Nadolna zaplatały  dziewczynkom warkoczyki. Nie zabrakło również klaunów, w których wcieliły się Dominika Janowska z Przyjezierza oraz Karolina Nadolna z Ostrowa. We wspólnej zabawie wzięła również udział Mirosława Kosmowska, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Strzelnie. Nad zabezpieczeniem technicznym imprezy czuwał tradycyjnie gospodarz obiektu, Konrad Luwański.

Chętne dziewczynki mogły upiększyć swoje fryzury o fantazyjne warkoczyki, które zaplatała m.in Bogusława Wojciechowska. fot. Marek MatusiakEwa Matusiak demonstruje dzieciom, jak ma wyglądać kolejna konkurencja w której mają wziąć udział. fot. Marek MatusiakZa udział w konkurencjach sportowych dzieci otrzymywały słodycze i różne gadżety. Punktem programu, który tradycyjnie wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników zabawy było przybycie naszych strażaków, którzy przyjechali wozem strażackim i zaprezentowali sprzęt ratowniczo- gaśniczy znajdujący się na wyposażeniu naszej jednostki OSP. Na koniec imprezy każde dziecko otrzymało dyplom za udział w festynie oraz książkę, którą ufundował właściciel inowrocławskiej drukarni POZKAL Tadeusz Chęsy. Nad całością imprezy czuwali członkowie Rady Sołeckiej- Józef Gacek, Jacek Giemza, Franciszek Łukomski oraz Jan Szparagowski.

Dla wszystkich uczestników imprezy organizatorzy przygotowali słodycze, lody, ciastka i napoje. Dorośli mogli napić się kawy i herbaty.

Pamiątkowe zdjęcie z klaunami- (Karolina Nadolna- pierwsza z lewej i Dominika Janowska) zrobili sobie również Członkowie Rady Sołeckiej ( od lewej Józef Gacek, Franciszek Łukomski i Jan Szparagowski). fot, Marek MatusiakNiedzielna impreza została sfinansowana ze środków zarezerwowanych w Funduszu Sołeckim. Kwotę 300 zł przekazał Zarząd Banku Spółdzielczego w Strzelnie. W tym miejscu Rada Sołecka, w imieniu swoim oraz wszystkich dzieci, dziękuje Pani Urszuli Bukowskiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Strzelnie, za udzielone wsparcie. Słowa podziękowania kierujemy również pod adresem właściciela Drukarni POZKAL, Pana Tadeusza Małe leżakowanie na trawie. fot. Marek MatusiakChęsego oraz Panów: Mirosława Bąka i Zdzisława Kasprzaka, którzy przekazali nagrody w postaci gadżetów. Chcę również podziękować Paniom, które z wielkim zaangażowaniem przygotowały program imprezy i ją bardzo udanie poprowadziły- mówi Sołtys Ostrowa Józef Gacek.

MAREK MATUSIAK współpraca ADMINISTRATOR

Fotorelacja z festynu znajduje się tutaj.