Planowany schemat ruchu na mini rondzie w Ostrowie. Źródła Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia-http://www.starostwo.mogilno.bip.net.pl/?a=5574Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to w tym roku mini rondo w Ostrowie zostanie oddane do użytku. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków pochodzących z Narodowego programu przebudowy dróg i budżetu Powiatu Mogileńskiego. Taka sytuacja ucieszy zapewne nie tylko mieszkańców naszej miejscowości.

Po zawirowaniach związanych z pozyskaniem przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie środków na dofinansowanie budowy mini ronda w Ostrowie inwestycję przesunięto na rok 2015.

Jednak w ostatnim czasie sytuacja uległa zmianie i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku rondo zostanie oddane do użytkowania. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano, że inwestycja ma zostać zakończona do 15 października 2014 roku.

W 7 lipca 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie ogłosił przetarg na Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437C i nr 2452C na skrzyżowanie typu mini rondo wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w miejscowości Ostrowo, gmina Strzelno. Termin składania ofert mija 22 lipca 2014 roku.

Przypomnijmy, że od kilku lat Sołtys Józef Gacek i Rada Sołecka w Ostrowie w imieniu mieszkańców Ostrowa, ale nie tylko zabiegała o budowę ronda oraz chodnika od Krzyżówki w kierunku Strzelna. To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Jeśli inwestycje uda się zrealizować, to z pewnością poprawi ona bezpieczeństwo na Krzyżówce. Od kilku lat zabiegaliśmy o zmiany w tym miejscu i wygląda na to, że końcu nasze starania zostaną zakończone pozytywnie- mówi Józef Gacek.

ADMINISTRATOR