Wnętrze świetlicy wiejskiej od strony zachodniej. fot Marek MatusiakNowe sufity, zmiana oświetlenia i wymiana instalacji elektrycznej, cyklinowanie podłogi, pomalowanie ścian oraz wiele innych prac przyczyniło się to tego, że wnętrze świetlicy wiejskiej jest nie do poznania. Można śmiało powiedzieć, że wydatkowane pieniądze i nakład pracy dały obiektowi drugie życie.

Dobiegł końca remont świetlicy wiejskiej przy Domu Strażaka. Pieniądze na prace modernizacyjne przekazała Rada Sołecka z Funduszu Sołeckiego oraz Zarząd OSP Ostrowo.

"Ostatatnie szlify" przed otwarciem odnowionej świetlicy wykonuje druh Konrad Luwański. fot Marek Matusiaki Zakres prac remontowych był bardzo szeroki, nie będzie przesadą stwierdzenie, że wnętrze świetlicy przeszło remont kapitalny. Na modernizację czeka jeszcze altana. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku także i ta część Domu Strażaka zostanie zmodernizowana. O szczegółowym zakresie prac i kosztach napisaliśmy wcześniej w art. Remont świetlicy wiejskiej trwa. Wskazać  należy, że część prac wykonali druhowie we własnym zakresie, co przyczyniło się również do tego, że koszty remontu były niższe.

R"Nowe oblicze" świetlica wiejska zawdzięcza zaangażowaniu i determinacji druhów i przychylności mieszkańców. fot. Marek Matusiakaozpoczęcie prac modernizacyjnych altany jest w dużym stopniu uzależnione od finansów. Zarząd OSP wystosował pismo do dwóch instytucji z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na remont altany. Możemy powiedzieć, że jedna z nich już poinformowała, że przekaże pewną kwotę pieniędzy. W najbliższych dniach rozstrzygnie się, czy również druga udzieli finansowego wsparcia. Gdy tylko otrzymamy oficjalne potwierdzenie dofinansowania, poinformujemy o tym fakcie.

ADMINISTRATOR