Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie dh Ewaryst Matczak wraz z Naczelnikiem OSP Bielsko dh Łukaszem Przybyszewskim w czasie przeglądu pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych należących do parafii w Ostrowie. fot. Marek MatusiakW sobotę, 5 maja 2018 roku, w Ostrowie obchodzono Międzynarodowy Dzień Strażaka, który przypadał 4 maja w dniu Św. Floriana. W tegorocznych urostościach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie parafii, tzn. OSP Ostrowo, OSP Ciencisko i OSP Bielsko. Brać strażacka obchody swojego święta rozpoczęła od zbiórki w remizie i uroczystego przemarszu na mszę świętą do kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą celebrował proboszcz ks. Witold Zieliński.

Radna sołectwa Bielsko i Podbielsko Alicja Bartz składa życzenia i podziękowania strażakom. fot. Marek MatusiakW uroczystości wzięli udział m.in. Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie, jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Strzelno dh Ewaryst Matczak; Komendant Miejsko-Gminny miasta i gminy Strzelno, jednocześnie Prezes OSP Ostrowo dh Jan Lewandowski; Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Orchowie, jednocześnie Prezes OSP Bielsko dh Tomasz Tomczak; Radna Sołectwa Bielsko i Podbielsko Alicja Bartz. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zgromadzeni wrócili przed remizę gdzie Prezes OSP Ostrowo dh Jan Lewandowski powitał wszystkie druhny, druhów, zaproszonych gości i sympatyków pożarnictwa. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Mogilnie dh Ewaryst Matczak, który mówił o jedności i wzajemnym wsparciu wsród strażaków, a także złożył serdeczne życzenia druhnom i druhom strażakom. Podziękowanie za trud, poświęcenie, za lata bezinteresownej służby i ofiarność oraz życzenia z okazji obchodzonego święta złożyła również radna Alicja Bartz. W dalszej części uroczystości życzenia i podziękowania strażakom złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Orchowie dh Tomasz Tomczak. Następnie wręczył dh Piotrowi Wańkowskiemu i dh Danielowi Wełnitz odznaki "Strażak Wzorowy", a dh Alojzemu Przybyszewskiemu tytuł "Honorowego Członka OSP w Bielsku". Tak zakończyły się wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka w Ostrowie. Dalsze świętowanie odbywało się remizach poszczególnych jednostek. Druhowie z OSP Ostrowa biesiadowali przy kiełbaskach z grila.

Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są na każde wezwanie gdzie trzeba nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Z uwagi na Waszą wzorową postawę i pracę na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, życzę Wam wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu zwodowym i w pracy społecznej oraz szczęścia w życiu osobistym. Niech motto ze sztandarów Waszych jednostek będzie dla Was drogowskazem "Bogu na chwałę - ludziom na ratunek".

Ewa Matusiak

Fotorelacja z Międzynarodowego Dnia Strażaka dostępna jest w galerii.